Gunnar och Anders

Gunnar och Anders

Vi som utvecklat Eazyplug

Vi som utvecklat Eazyplug är bröder. Den ene har sin bakgrund från såväl IKEA som Teliakoncernen i roller som affärsutvecklare och VD. Den andre med bakgrund från olika tekniska yrken och med förkärlek för innovationer.

Gemensamt för oss båda är affärsmässighet, seriositet och att alltid göra saker och ting ordentligt. Från oss kommer inga halvfärdiga lösningar. Eazyplug är en färdig produkt tillverkad i Sverige och klar att använda i hemmet, på kontoret eller i verkstaden. Vi har arbetat under lång tid med den här kontakten för att anpassa den till kundens behov. Vi har testat och förbättrat, demonstrerat prototyperna och inhämtat synpunkter från olika personer som arbetar inom den här "branschen". Till vår hjälp har vi duktiga, erfarna konstruktörer, designer, verktygsmakare och plasttillverkare. Intertek Semko har provat och certifierat kontakten. Hjälpmedelsinstitutet, Almi Innovation och Jimmy Dahlstens Fond (Etac) har bedömt att vår idé och produkt har goda marknadsförutsättningar och har bidragit till finansieringen.

Made in Sweden - tillverkningen sker i Sverige av erfarna formsprutare med moderna maskiner. Montering och test av varje produkt sker hos tillverkaren innan de läggs i butiksförpackningen.

Gunnar och Anders

Eazyplug AB

Runsavägen 205, 194 91 Upplands Väsby
info@eazyplug.se

Följ oss på Facebook   Följ vår kanal på YouTube   Följ oss på LinkedIn

© Eazyplug AB | Om webbplatsen